Loggor Lunds universitet, Region Skåne

UroCan-LU

Forskning kring urologisk cancer
UroCan-LU

Utvecklar sjukvård och forskning med fokus på de tre vanligaste formerna av urologisk cancer; prostatacancer, blåscancer och njurcancer.

Läs mer

Aktuellt

Urologisk immunoonkologi – UroCan-LU-seminarium 2019-01-31

2018-12-31
Malmö Börshus 20190131 kl. 12.00-16.00 Program: 12.00: Lunch 12.45: David Krantz, PhD, Karolinska institutet. Sammanfattning avhandlingsarbetet ”Adaptive immunity on urothelial cancer: Molecular and clinical aspects” 13.45: Karin Leandersson, professor, ITM, Lunds Universitet ”Heterogeneity of immune cell populations in…
Läs mer
Nyhetsarkiv
Powered by WordPress | Theme: Bootstrap Basic