Ledning

Styrgrupp

Urinblåsecancer:

 • Fredrik Liedberg, docent/överläkare (ordförande)
 • Mattias Höglund, professor
 • Pontus Eriksson, postdoc

Njurcancer:

 • Bianca Scholtz, överläkare
 • Håkan Axelson, professor
 • Martin E Johansson, Professor/överläkare, Sahlgrenska akademin

Prostatacancer:

 • Anders Bjartell, professor/överläkare
 • Yvonne Ceder, docent

Referensgrupp knuten till styrgrupp:

 • Martin Johansson, CEO Glactone Pharma AB
 • Anders Ullén, professor, onkolog, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Håkan Hansson, patientföreträdare prostatacancer