Prostatacancer

Klinik

Varje år diagnostiseras 10 000 svenska män med prostatacancer, och det är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken bland svenska män. Prostatacancer är oftast en långsamväxande tumör som främst drabbar äldre män och initialt inte ger symptom. Medan den är lokaliserad till prostatan så finns det idag effektiva behandlingsalternativ såsom robotassisterad laparoskopisk prostatektomi eller strålbehandling, men vid en minimal tumör väljer man oftast att bara observera och följa patienten till symtom uppstår. Vid avancerad prostatacancer med spridning till andra delar av kroppen, såsom lymfkörtlar och skelett, finns idag enbart bromsande behandling, men man har gjort stora framsteg på senare år och kunnat förlänga överlevnadstiden med flera år med hjälp av nya mediciner. Det behövs dock ytterligare omfattande forskning inom detta område.

Urologkliniken, SUS

Forskning

Det finns en lång tradition vid Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund och Lunds Universitet av forskning kring prostatacancer. Grundläggande upptäckter kring diagnostik av prostatacancer med hjälp av PSA, och nya förfinade metoder att mäta detta i blodet är ett bra exempel på tidigare forskning härifrån. För närvarande pågår omfattande forskning i laboratoriemiljö, med djurförsök och en stor verksamhet där de nyaste behandlingarna vid avancerad sjukdom kan erbjudas i form av kliniska prövningar. Det bedrivs omfattande forskning av vävnadsprover från prostata för att studera tumörernas aggressivitet, genetiska förändringar vid prostatacancer, de mekanismer som gör att prostataceller metastaserar till ben, microRNA, och imaging av metastaser. Det övergripande målet är att det skall leda till nya prediktiva metoder för att upptäcka de män som har aggressiv metastaserad prostatacancer och framtida behandlingsalternativ för dessa män.

Forskargrupper:

Anders Bjartells grupp

Yvonne Ceders grupp