Vårt uppdrag

Att förbättra vården för patienter som drabbats av urologisk cancer genom:

  • Öka samverkan mellan klinik och forskning
  • Utveckla nya behandlings- och diagnosticeringsmetoder
  • Forskningssamverkan för att förstå varför sjukdomarna uppkommer
  • Förbättra behandlingsmetoderna
  • Sprida kunskap om urologisk cancer