Urologisk immunoonkologi – UroCan-LU-seminarium 2019-01-31

Malmö Börshus 20190131 kl. 12.00-16.00

Program:

12.00: Lunch

12.45: David Krantz, PhD, Karolinska institutet.

Sammanfattning avhandlingsarbetet ”Adaptive immunity on urothelial cancer: Molecular and clinical aspects”

13.45: Karin Leandersson, professor, ITM, Lunds Universitet ”Heterogeneity of immune cell populations in tumours”

1445: Fika

15.00: Annika Håkansson, ÖL, Docent, SOK, SUS. ”Immunterapi vid prostatacancer, njurcancer och urotelial cancer – state of the art”

Anmälan om deltagande till Anki.Rosberg@med.lu.se